Category Archives: Điều khoản và chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Chính sách Bảo mật Nhằm đảm bảo an toàn cho website và bảo mật thông tin cho khách hàng, FPT Telecom đưa ra một số chính sách bảo mật thông tin cho khách hàng cá nhân và tổ chức khi đăng ký mở tài khoản tại website www.fpt.vn Thuật ngữ “Người dùng” được sử dụng dưới

Chính sách thanh toán

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN CƯỚC PHÍ TRÊN HI FPT – Quý khách vào ứng dụng Hi FPT, chọn Thanh toán – Ứng dụng Hi FPT hỗ trợ thanh toán bằng Thẻ quốc tế và thẻ nội địa Thanh toán bằng thẻ Quốc tế Số hóa thẻ Khi hệ thống hiển thị thông báo Số hóa

Điều khoản Sử dụng Website.

THỎA THUẬN ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN GIAO DỊCH Thỏa Thuận Đăng Ký và Sử Dụng Tài Khoản trên website fpt.vn (sau đây viết tắt là “Thỏa Thuận”) là các thoả thuận mang tính pháp lý giữa Công ty cổ phần viễn thông FPT (sau đây viết tắt là “FPT”) với người sử