HƯỚNG DẪN THANH TOÁN CƯỚC PHÍ TRÊN HI FPT

– Quý khách vào ứng dụng Hi FPT, chọn Thanh toán
– Ứng dụng Hi FPT hỗ trợ thanh toán bằng Thẻ quốc tế và thẻ nội địa

Thanh toán bằng thẻ Quốc tế

Số hóa thẻ

Khi hệ thống hiển thị thông báo Số hóa thẻ hay không? Quý khách lựa chọn Đồng ý
-Màn hình hiển thị giao diện nhập các thống tin: Số thẻ, Ngày hết hạn (MMYY), Mã bảo mật.
-Quý khách nhập thông tin thẻ thanh toán, chọn Tiếp tục.
-Màn hình hiển thị giao diện để xác nhận thanh toán: chọn Submit.
-Màn hình hiển thị giao diện thanh toán thành công
-Màn hình hiển thị giao diện thông báo thông tin thẻ đã được Số hóa và thông báo có muốn đăng ký thanh toán tự động không?

Thanh toán tự động AutoPay bằng thẻ quốc tế

Nếu Quý khách chọn đăng ký thanh toán tự động Autopay: Màn hình hiển thị giao diện chọn thông tin thẻ để đăng ký, Quý khách chọn Đồng ý.Màn hình hiển thị thông báo hoàn tất việc đăng ký thanh toán tự động.

Không thanh toán tự động AutoPay, thanh toán thông thường bằng thẻ quốc tế

Màn hình hiển thị giao diện nhập các thống tin: Số thẻ, Ngày hết hạn (MMYY), Mã bảo mật

-Quý khách nhập thông tin thẻ thanh toán, chọn Tiếp tục-Màn hình hiển thị giao diện để xác nhận thanh toán: Quý khách chọn Submit

-Màn hình hiển thị giao diện thanh toán thành công

-Màn hình hiển thị giao diện thông báo có Số hóa thẻ không. Nếu chọn Bỏ qua sẽ hiển thị giao diện Lịch sử cước. Nếu chọn Đồng ý, hệ thống sẽ thông báo số hóa thẻ như giao diện trên.

Không só hóa thẻ

Khi màn hình hiển thị thông báo Số số hóa thẻ hay không? Quý khách lựa chọn Bỏ qua, giao diện sẽ hiển thị Lịch sử cước

Thanh toán bằng thẻ nội địa

Số hóa thẻ

Khi màn hình hiển thị thông báo Số số hóa thẻ hay không? Quý khách lựa chọn Đồng ý

-Màn hình hiển thị giao diện nhập các thống tin: Số thẻ, Ngày hết hạn (MMYY), Mã bảo mật.

-Quý khách nhập thông tin thẻ thanh toán, chọn Tiếp tục.

-Màn hình hiển thị giao diện để xác nhận thanh toán: Quý khách chọn Submit.

-Màn hình hiển thị giao diện thanh toán thành công

-Màn hình hiển thị giao diện thông báo thông tin thẻ đã được Số hóa và thôngbáo có muốn đăng ký thanh toán tự động không.

Không số hóa thẻ

Khi hệ thống hiển thị thông báo Số số hóa thẻ hay không? Quý khách lựa chọn Không

-Màn hình hiển thị giao diện nhập các thống tin: Tên chủ thẻ, Số thẻ, Hiệu lực thẻ

-Quý khách nhập thông tin thẻ thanh toán, chọn Thanh toán

-Quý khách nhập mã xác thực OTP đã được gửi tới điện thoại, chọn Tiếp tục

-Màn hình hiển thị giao diện thanh toán thành công

-Màn hình hiển thị giao diện thông báo có Số hóa thẻ không. Nếu chọn Bỏ qua, màn hình hiển thị giao diện Lịch sử cước.

Tra cứu cước phí

Quý khách mở ứng dụng Hi FPT, chọn mục Cước phí

-Hiển thị thông tin Thanh toán cướchoặc Lịch sử cước

-Để thay đổi thông tin thanh toán, Quý khách chọn biểu tượng cài đặt ->Màn hình hiển thị thông tin Số hóa thẻ và Thanh toán tự động

Tra cứu lưu lượng sử dụng

Tại màn hình chính của ứng dụng, Quý khách chọn mục Modem ->Lưu lượng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *