Tag Archives: S22 (22Mbps)

Gói Cước Supper 80 (80 Mbps)

Giới thiệu dịch vụ: Gói Cước Supper 80 (80 Mbps) Dịch vụ cáp quang FPT sử dụng công nghệ cáp quang GPON mang đến đường truyền internet FPT tốc độ cao và ổn định cho quý khách hàng. FPT Telecom cam kết từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ để phục vụ khách hàng

Gói Cước Supper 150 (150Mbps)

Giới thiệu dịch vụ: Gói Cước Supper 150 (150Mbps) Dịch vụ cáp quang FPT sử dụng công nghệ cáp quang GPON mang đến đường truyền internet FPT tốc độ cao và ổn định cho quý khách hàng. FPT Telecom cam kết từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ để phục vụ khách hàng ngày

Gói Cước Supper 80 (80Mbps)

Giới thiệu dịch vụ: Gói Cước Supper 80 (80Mbps) Dịch vụ cáp quang FPT sử dụng công nghệ cáp quang GPON mang đến đường truyền internet FPT tốc độ cao và ổn định cho quý khách hàng. FPT Telecom cam kết từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ để phục vụ khách hàng ngày