1. Lắp đặt dịch vụ:

1.1 Thời gian triển khai dịch vụ
a.Thời gian dự kiến lắp đặt dịch vụ với trường hợp khu vực đã có sẵn hạ tầng của FPT: trong vòng 5 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng.
b.Thời gian dự kiến cung cấp dịch vụ với trường hợp khu vực chưa có sẵn hạ tầng của FPT:

  • Khu vực nội thành, thị xã: trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng.
  • Khu vực thị trấn, làng, xã: trong vòng 20 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng.

Thời gian cung cấp này có thể nhanh hơn hoặc chậm hơn tùy thuộc vào tình hình thực tế khách quan khi lắp đặt. FPT luôn nỗ lực cung cấp dịch vụ trong thời gian sớm nhất.                            


1.2 Quy trình triển khai dịch vụ

a. Cài đặt và bàn giao vật tư:

  • Đối với dịch vụ Internet: cài đặt và bàn giao thiết bị đầu cuối, dây LAN (nếu có).
  • Đối với dịch vụ Truyền hình trả tiền: cài đặt và bàn giao HD box, điều khiển, dây LAN, thiết bị đầu cuối (nếu có).

b. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ:

  • Đối với dịch vụ Internet: hướng dẫn khách hàng sử dụng trực tiếp dịch vụ; cài đặt và hướng dẫn khách hàng sử dụng ứng dụng HiFPT trên điện thoại thông minh.
  • Đối với dịch vụ Truyền hình trả tiền: hướng dẫn khách hàng sử dụng trực tiếp dịch vụ; tài liệu hướng dẫn sử dụng trên ứng dụng của HD box; cài đặt và hướng dẫn khách hàng sử dụng ứng dụng HiFPT trên điện thoại thông minh.

c. Nghiệm thu dịch vụ:

  • Khách hàng kiểm tra các thông tin trên Biên bản nghiệm thu điện tử, Biên bản sửa đổi hợp đồng, Phụ lục hợp đồng truyền hình tại website member.fpt.vn.

Bước 1: Đăng nhập vào website www.member.fpt.vn bằng số hợp đồng và mật khẩu của khách hàng.

Bước 2: Tại màn hình trang chủ, chọn mục Tài khoản của bạn/ Nghiệm thu triển khai.

  • Khách hàng xác nhận các thông tin để hoàn tất quá trình cài đặt và nghiệm thu dịch vụ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *